Facebook-icon Youtube-Icon mail-icon 

 • slide12
 • slide11
 • slide13
 • slide08
 • slide09
 • Velkommen til et rigt og spændende liv på Golfstrømmen

 • Kammeratskab og oplevelser er en vigtig del af livet på Golfstrømmen

 • Nærværende voksne som hjælper dig på vej

 • Golfstrømmen har plads til alle

 • På Golfstrømmen får du masser af tryghed og hygge

Opholdsstedet Golfstrømmen

 • slide01
 • slide02
 • slide03
 • slide04
 • slide07
 • Velkommen til et rigt og spændende liv på Golfstrømmen
 • Kameratskab og oplevelser er en vigtig del af livet på Golfstrømmen
 • Nærværende voksne som hjælper dig på vej
 • Golfstrømmen har plads til alle
 • Vi inviterer dig til at bryde grænser og prøve nye udfordringer

Målgruppen

Golfstrømmen har rigtig gode erfaringer og resultater med udsatte og sårbare børn og unge, der udviklingsmæssigt, socialt som fagligt er sat tilbage, gået i stå, kørt af sporet eller i en uønsket retning.

Vi tilrettelægger et individuelt udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i den unges/barns ressourcer og nærmeste udviklingszone. Altid med det sigte at kunne opnå flest mulige færdigheder og kompetencer til at mestre livet som voksen.

Golfstrømmen er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:
• 9 pladser efter § 66 stk. 1. nr. 5, 3 pladser efter § 76 / 107, plus 1 akutplads.
• Alderen for tilbuddets målgruppe er 12-23 år.
• Målgruppen er autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelse eller andre psykiske vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse eller omsorgssvigt.

Betingelsen for at bo på Golfstrømmen efter § 107 er, at den unge skal have været anbragt her først efter § 66.