FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane

Målgruppen


Golfstrømmen har rigtig gode erfaringer og resultater med udsatte og sårbare børn og unge, der udviklingsmæssigt, socialt som fagligt er sat tilbage, gået i stå, kørt af sporet eller i en uønsket retning.

Vi tilrettelægger et individuelt udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i den unges/barns ressourcer og nærmeste udviklingszone. Altid med det sigte at kunne opnå flest mulige færdigheder og kompetencer til at mestre livet som voksen.

Golfstrømmen er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service til følgende:

 • 9 pladser efter § 66 stk. 1. nr. 5, 3 pladser efter § 76 / 107, plus 1 akutplads.
 • Alderen for tilbuddets målgruppe er 12-23 år.
 • Målgruppen er autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelse eller andre psykiske vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse eller omsorgssvigt.

Betingelsen for at bo på Golfstrømmen efter § 107 er, at den unge skal have været anbragt her først efter § 66.

FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane
 • Sejlads med Sirocco, vores sejlskib