FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane

Samarbejde


Magleby Skolecenter blev etableret 1999 i et tæt samarbejde med daværende Skælskør Kommune i skolebygningerne for den nedlagte Magleby Skole. Siden er vi vokset og er i 2021 en virksomhed med over 100 ansatte. Væksten skyldes, at sagsbehandlere og UU-vejledere ser gode resultater med børnene og de unge og derfor henviser stadig flere til vores tilbud.

Magleby Skolecenter består af:

 • Den Interne Skole for børn og unge i alderen 6-18 år. Vi leverer specialundervisning og pædagogisk dagbehandling
 • Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), jf. lov nr. 564 af 06/06/2007
 • Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen, der er socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge i alderen 12-18 år. (Godkendt efter SEL §§ 66,76 og 107)
 • Botræningen Magleby, der er botræning for unge i alderen 16-25 år. (Godkendt efter SEL §§ 66, 76 og 107).

Alle børn og unge på Magleby Skolecenter gennemgår et undervisnings/uddannelsesforløb. Kun en del af de unge bor i botræning eller på opholdssted.

Pædagogisk profil

Magleby Skolecenter praktiserer den anerkendende og inkluderende pædagogik. Vi tager afsæt i den enkelte unges ressourcer og tilrettelægger undervisningen individuelt således, at den unge hurtigt får succesoplevelser. Samtidig bliver den unge inkluderet og mærker at være en del af et fællesskab.

Målgruppe

Alle unge er på forskellig måde er socialt marginaliseret og i mange tilfælde stærkt truet i deres udvikling. Nogle er anbragt uden for hjemmet og får på vores opholdssteder en erstatning for et hjem. Alle har de udfordringer, der betyder, at de ikke kan deltage i undervisningen i folkeskolen. Mange har diagnoser som f.eks. ADHD, Autisme eller OCD.
De unge har omtrent det samme funktionsniveau. Der er tale om unge, der ikke er parat til ordinær uddannelse og beskæftigelse, når de starter hos os, men deres funktionsniveau er så godt, at flere med den rette indsats kan udvikle sig derhen.

Lærerne

Undervisningen varetages af uddannede lærere, pædagoger, specialundervisere og pædagogmedhjælpere. I undervisningen i håndværksfagene er lærerne uddannede håndværkere med lang pædagogisk erfaring. Vi har en fast tilknyttet psykoterapeut.

Vi får løbende supervision og flere gange om året tager vi på kurser og holder konferencer og pædagogiske dage, hvor vi får ny viden og ny inspiration fra relevante fagpersoner.

Skolens fysiske rammer

Magleby Skolecenter er fordelt i mindre enheder, fordi mange af de unge har behov for mindre rammer for at føle sig trygge. Vi har købt den gamle Magleby Skole, den tidligere Hårslev-Jellinge Fællesskole og ejendommen på Østervej 38 i Rude. Alle tre bygninger fremstår moderne og i høj standard.

Organisation og juridisk status

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter, Den Interne Skole, Opholdsstederne Søholt og Golfstrømmen og Botræningen Magleby er alle registrerede socialøkonomiske virksomheder. Det betyder, at vi lever op til fem kriterier, som Erhvervsstyrelsen har fastsat.
Et kriterium er, at virksomheden skal have et socialt formål. Et andet kriterium er, at virksomheden skal geninvestere hele sit overskud. Ingen ejere kan derfor trække et evt. overskud ud af Magleby Skolecenter.

Ifølge vores vedtægter har vi udelukkende lov til at erhverve ejendomme, hvis de skal bruges i forbindelse med virksomhedens formål.

Indtægter og udgifter

Magleby Skolecenters indtægter kommer fra kommunerne, der køber et tilbud hos os. Man siger, at ”det er penge, der følger med børnene”. Udgifterne går til drift af vores tilbud. Alle vores indtægter går til vores arbejde med børnene og de unge.

Tilsyn

Der føres tilsyn med Magleby Skolecenter. Det er Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med bo- og opholdssteder. Center for Skole i Slagelse Kommune fører tilsyn med Den Interne Skole. Sagsbehandlere fra jobcentrene og UU-vejledere følger op på de unge i STU.

Virksomhedernes ejerskab og ledelse

Magleby Skolecenter er organiseret i fem virksomheder med hver sit CVR. Nr. Hver virksomhed er en selvstændig juridisk enhed. Det gør drift og tilsyn gennemskueligt. i bestyrelserne sidder personer, som alle har erfaring med at drive skole og opholdssteder.

Den almennyttige fond Opholdsstedet Golfstrømmen, Opholdsstedet Søholt og Den Interne Skole driver de anførte enheder. Bestyrelsesmedlemmerne er Ole Tarp, formand, Hans Otto Kristiansen, pens. revisor, næstformand, Joan Krøyer Buch, Uffe Damm og Anja Dannebrog.

Bostedet Magleby drives af Fonden Magleby, som ligeledes er en almennyttig fond. I bestyrelsen sidder personer, der alle har lang erfaring med at drive botræning. Bestyrelsesmedlemmerne er Tove Pedersen, formand, Lene Colding-Sørensen, næstformand, Sisse Lund Larsen, Janne Erkmann og Ingolf Ingemann Damm.

STU drives af Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter. I bestyrelsen sidder fem personer, som alle har lang erfaring med virksomhedsdrift. Bestyrelsesmedlemmerne er Jørgen Thusholdt, advokat med møderet for Højesteret, formand, Hans Otto Kristiansen, pens. revisor, næstformand, Hanne Vesterborg, André Henriksen og Ingolf Ingemann Damm.

Byens Auto

Den erhvervsdrivende Fond driver også et autoværksted Byens Auto, der ligger i Skælskør. Her har vi almindelige autokunder samtidig med, at vi har en god praktikmulighed for vores elever, der går på STU. Idet værkstedet er en socialøkonomisk virksomhed, bliver et evt. overskud alene anvendt til udbygning, nye maskiner, m.v.

Interessefællesskabet Tvind

Magleby Skolecenter er en del af det uforpligtende interessefællesskab Tvind. Sammen med skoler, opholdssteder og bosteder i hele landet afholder vi fælles kulturelle arrangementer. Vi deltager i et tre-dages sportsstævne. Vi har videndeling med ledere, lærere og pædagoger fra de andre skoler og vi deler et engagement i en social indsats. Vi inspirerer hinanden med idéer og sparring med det formål hele tiden at blive dygtigere til vores arbejde.

Stenskulpturer fra Zimbabwe

En af vores kendetegn er blevet de flotte stenskulpturer fra Zimbabwe. Vi har været så heldige at kunne erhverve flot og inspirerende kunst til en overkommelig pris. Forskning viser, at kunst har en gavnlig indflydelse på unge med indlæringsvanskeligheder. Stenene er erhvervet i samarbejde med organisationen Friends Forever, der har til formål at støtte udviklingen af den lokale skulptørskole, der er etableret ved stenbruddet i Zimbabwe. Vi vil gerne med vores køb give et lille bidrag til den økonomiske udvikling i Zimbabwe.

Samarbejde

I det daglige samarbejder vi tæt med sagsbehandlere fra kommunale myndigheder og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, ligesom vi har samarbejde med fagpersoner i diverse regi.
Vi er medlemmer af LOS, der er brancheorganisation for de private sociale tilbud og Consentio, der er paraplyorganisation for tilbud med STU.
Desuden er vi medlemmer af Landsforeningen Autisme, og LEV.

Yderligere informationer

Hvis du ønsker flere informationer om Magleby Skolecenter og Opholdsstedet Golfstrømmen er du velkommen til at henvende dig til:

Leder for Opholdsstedet Golfstrømmen: Ingolf Ingemann Damm på ingolf@magleby.dk eller
kommunikationsansvarlig: Thomas Leer på thomas@magleby.dk

FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane
 • Sejlads med Sirocco, vores sejlskib