FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane

Værdigrundlag


Vores faglige udgangspunkt i arbejdet er socialpædagogik. Vores tilgang til behandlings og udviklingsarbejdet på Golfstrømmen og den overordnede måde at være tilstede på, foregår med afsæt i socialpsykologisk og udviklingspsykologisk forståelse. Herunder især mentalisering og kognitiv terapi. For at skabe forudsigelighed og genkendelighed foregår vores arbejde med de unge ud fra en gennemarbejdet grundstruktur.

Nærvær – at være autentisk. Vi skal signalere troværdighed og tydelighed og stå fast på det vi mener, i dialogen og refleksionen med de unge. Vi viser personlighed i arbejdet med de unge, men ikke privathed. Vores unge har ikke brug for følelser ud fra en privat position, men derimod ud fra en planlagt faglig argumenteret tilgang.

Rummelighed / Containing – forståelse af den unges og egne reaktioner i kontakten og evne at sende tilbage til den unge, så den unge kan bruge det i udviklingen. Vi skal rumme og håndtere den unges frustrationer. På trods af den unges voldsomme udspil, skal vi bevare overblik og kontrol, for derved at fastholde det udviklingsmæssige fokus.

Bevidstgørelse – spejle den unges adfærd. I dagligdagen har den unge ofte en adfærd der gør det problematisk for den unge, at skulle indgå i forpligtende relationer til andre. Det bevirker, at de kan reagere ved aggressiv og afvisende adfærd. Disse unge har ikke lært de sociale spilleregler. Ofte har de unge en dårlig fornemmelse af indre liv/sindsstemning kontra ydre reaktioner. I samværet er det vigtigt at vi viser dem, hvordan deres udspil påvirker andre.

Bevægelighed – at skifte position i forhold til hvor den unge er. Vi tilstræber at kunne bevæge os fysisk og psykisk i forhold til den unges initiativer. Derved viser vi den unge, at vi forholder os forskelligt i de forskellige situationer der opstår og fremstår nuanceret, fleksible og rummelige. Den unge får mulighed for at se og udvikle en bredere og mindre polariseret forståelse af sig selv.

I den terapeutiske del og omsætningen fra teori til praksis er vores tilgang systemisk, hvor mennesket og systemernes påvirkning af mennesket kommer i centrum. Et konstant arbejde med og fokus på miljøets forskellige indholdsdele gør det muligt at arbejde i et konstant udviklingsperspektiv. Denne proces foregår dynamisk og i bevægelse. Vi bruger den dynamik, der opstår i miljøet til at give udvikling med det udgangspunkt, at alt har gensidig indflydelse på hinanden.

Langt de fleste unge på Golfstrømmen har levet et liv, hvor de ikke er blevet set og hørt. Derved har de ikke fået den opmærksomhed og omsorg der kræves for at udvikle identitet. De har manglende evne til tilknytning og vanskeligt ved at være i relationer. De kan ikke give….eller de kan ikke modtage. De er ikke i stand til at håndtere følelser og vil derfor ofte have impulsgennembrud eller være tydeligt impulsstyret / behovsstyret.

Gennem dialog, refleksion og nysgerrighed søger vi at nuancere den unges opfattelsen af sig selv og give mulighed for, at den unge kan drage nyttige erfaringer gennem initiativer, som den unge selv tager. Udviklingsarbejdet foregår planlagt og ikke tilfældigt, afstemt og afledt af udviklingsplaner og aftaler med den unge og de mål dette peger ud, der bla. skal vise, at samværet er nøje tilrettelagt.

I de faglige og teoretiske overvejelser er vi fokuseret på, at udøve vores arbejde og samvær med udgangspunkt i etiske overvejelser. Etik forstår vi som; læren om, hvordan det ene menneske bør opføre sig overfor det andet menneske. Hvordan behandler vi hinanden? Vi søger en konstant bevidsthed omkring, hvilke regler, normer og værdier, der styrer vores handlinger, og ud fra det at reflektere over det vi tænker, siger og gør i praksis.

Vi er endvidere af den overbevisning, at unge uanset sociale, personlige, eller psykiske handicap, har et udviklingspotentiale. Drivkraften til at finde denne, er dialog, nysgerrighed, anerkendelse, bevægelse og accepten af forskelligheder.

Vi tror et åbent sind og positiv fokusering, kan danne kimen til etablering af en relation mellem mennesker. Mennesker kan ikke udvikle sig alene eller i isolation, men kun sammen med andre, eller i relation til andre.

Udvikling af sociale kompetencer udgår fra en fundamental udvikling af identitet. For os er udvikling af identitet og et positivt selvbillede, et udtryk for, at de unge bringes i en sammenhæng, hvor der foregår en kontinuerlig proces omkring: At udnytte nyopdagede egenskaber og kundskaber, til udvikling af ”redskaber” for at takle og håndtere hverdagens udfordringer og evne til at danne relationer.

FAKTA

Om Golfstrømmen

 • 8 km fra Skælskør
 • Åbent 365 dage om året
 • Nær skov og strand
 • Fitness- og styrketræning
 • I svømmehal eller i havet hver uge
 • 2 cross-cykler – egen crossbane
 • Sejlads med Sirocco, vores sejlskib